Close Menu

Actueel:

Stacks Image 199
Open brief
Waarom er zoveel verzet rijst tegen het optreden van Fluvius

De laatste maanden is er weer veel te doen over al die Vlamingen die halsstarrig blijven weigeren om een digitale meter in huis te nemen. De Vlaamse pers heeft het over een “harde kern” waarmee Fluvius kampt, en die de netbeheerder intussen hard aanpakt.
Zowel op haar website als in de pers schiet Fluvius daarbij met grof geschut. Het intimideert weigeraars met gerechtelijke procedures en met snel-oplopende kosten. Van respect voor de burger, dialoog of overleg is geen sprake meer. Het verzet moet gebroken worden. Nu is het oorlog. 
In zo een sfeer zijn zelfs goed onderbouwde argumenten niet langer van tel. De Vlaming moet en zal de digitale meter in huis nemen. Voor de netbeheerder lijkt intussen zelfs het geldende recht niet langer relevant. 
Ondanks dat geweld en de intimidatie, moet ook Fluvius echter de wet respecteren. Daarom zetten wij alles graag even op een rij.
Brief in pdf.

Opgelet je kan enkel via de VredeRechter je persoonlijke levenssfeer beschermen tegen de zogenaamde verplichte installatie van een draadloze slimme meter van Fluvius. Wij kunnen via een deskundig advocaat bijstand bieden.

Bovenstaande video-clip legt uit waarom deze rechtszaak zo belangrijk is voor ons allen en al het leven op aarde!

Bekijk zeker onze informatieve korte videoclip serie over straling!

Rechtszaak straling:

Stacks Image 185
Graag hou ik jullie op de hoogte van de stand van zaken betreffende onze Belgische rechtszaken. Deze zijn Europees en internationaal relevant door de uitgesproken Europese dimensie die ze hebben.

Tot ieders verbazing is de pleitdag verschoven van 12 dec. 2022 naar ma. 6 nov. 2023 en er is zelfs een tweede pleitdag ma.13 nov. 2023 bijgekomen.

Onze aanpak gaat immers uit van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo vragen wij aan de nationale rechters om drie prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie. Omwille van die Europese dimensie kan onze aanpak gekopieerd worden naar alle lidstaten van de Europese Unie, wat wij van harte verwelkomen. Toelichting in NL-pdf. , FR-pdf. , ENG-pdf. , DE-pdf. , IT-pdf. , ES-pdf. , GR-pdf.
Zie ook op Savebelgium.be
Hoe meer we aan dezelfde kar trekken, hoe meer kans op succes. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Video over elektrogevoeligheid:

Stacks Image 173

VIDEO-film:
Een andere Burn-out!
"Ma vie en mode avion" is web-serie over de negatieve gezondheidseffecten van te lang te zijn blootgesteld aan door de mens gemaakte elektromagnetische velden.

Misleiding is troef voor uitrol 5G:

Stacks Image 135
Het Vlaamse departement "omgeving" heeft een ontwerp van besluit tot aanpassing van de grenswaarden (100 KHz - 300 GHz), om de uitrol van 5G te vergemakkelijken, ingediend (maart 2021, pdf).
Na een grondige analyse kunnen wij besluiten dat de algemene stralingsbelasting waaronder wij reeds gebukt gaan, nog verder zal toenemen!
De stralingsbelasting zal in vermogen toenemen met een factor 20x, met max. 5 operatoren zelfs tot 100x, zie onze analyse pdf.

Stuur jij ook onze
voorbeeld-brief naar je burgemeester en-of politici om ze in te lichten over de mogelijke stralingstoename die op komst is als men niet ingrijpt?

Het voorstel van besluit tot aanpassing staat in schril contrast met de bevindingen van het Europese advies orgaan EPRS welk in 2020 stelde dat er géén wetenschappelijk onderzoek is naar de gezondheidseffecten van 5G!
pdf.
Stacks Image 138

Uitrol slimme meters in Vlaanderen: — weigeringsbrief —

Stacks Image 120
Stacks Image 117
Stacks Image 114

Kreeg jij onlangs ook een brief van Fluvius over de verplichte installatie van draadloze digitale meters (elektriciteit, gas, water)?
Dan hebben wij goed nieuws voor je. In België heeft iedereen sinds begin 2021 het recht om draadloze slimme meters te weigeren en een volledig bekabeld alternatief te eisen.Wij hebben een voorbeeld-brief naar Fluvius gemaakt waarin je je rechten opeist, draadloos communicerende meters afwijst en om een bekabeld alternatief verzoekt.
Je hoeft enkel de brief te personaliseren en klaar is Kees! —
vb.-brief in docx
Heb je een brief gekregen voor installatie van de slimme watermeter gebruik deze vb.-brief docx
Veelgestelde vragen en antwoorden over slimme meters:
FAQ's pdf

Stacks Image 69
5G wordt in snel tempo uitgerold. Steeds meer mensen stellen zich daar vragen bij.
En terecht. De overheden van ons land zijn gek op 5G. Er wordt volop gedroomd over nieuwe toepassingen en technologische ontwikkelingen. Over een licentieverkoop die miljarden kan opbrengen. Ook de industrie ziet in 5G vooral dollartekens. Veel dollartekens.
Er is echter een keerzijde.
Zie onderstaand pdf-document (2020 11blz.)
Stacks Image 63
Stacks Image 60
In 2020 publiceerde het EPRS -de studiedienst van het Europees Parlement- een belangrijk document. Volgens het EPRS werd er naar de gezondheidseffecten van 5G nog geen onderzoek gevoerd.
Stacks Image 40
SaveBelgium.be en Stralingsarmvlaanderen.be hebben op 22 april 2021 een rechtszaak aangespannen tegen de Vlaamse en Brusselse overheden omdat de grenswaarden die zij hanteren i.z. hoogfrequente straling te laks zijn. Ze beschermen onvoldoende ons leefmilieu en onze gezondheid. Dit blijkt uit het overvloedig en toenemend aantal wetenschappelijk onderzoek welk beschikbaar is en keer op keer bevestigd wordt door recente onderzoeken.
Meer info over de rechtszaak kan u vinden op Savebelgium.be

Hoeveel straling komen wij dagelijks tegen?
GSM handset tegen het hoofd: +10.000.000μW/m²
handset 1-2W op 30cm afstand: +1.000.000μW/m²
handset 1-2W op 1m afstand: +100.000μW/m²
zendmast op 20m afstand: 20-250.000μW/m²
zendmast op 200m afstand: 0,1-1.200μW/m²
zendmast op 300m afstand 3° verdiep: 100μW/m²
Bouwbiologische richtwaarde (SBM2015) voor een woonkamer: 1μW/m²
1μW/m² verdraagt een gezonde mens 24/7 zonder klachten!