De effecten van een langdurige blootstelling aan microgolfstraling (gsm-zenders) op de mens kan u in onderstaande grafieken (anno 2002) zien.


relatief risico1000 µW/m² = 0,6V/m² voorstel Bioinitiatieve
500 µW/m² = 0,4V/m²
100 µW/m² = 0,2V/m² streefwaarde Europese commissie (2011).


1.125.623 µW/m² = 20,6V/m² is de huidige maximum gecumuleerde stralingsbelasting bij 900MHz in Vlaanderen.

23.873 µW/m² = 3V/m² is de huidige maximum stralingsbelasting waaraan men binnen blootgesteld mag worden.
In Vlaanderen spreekt over een langdurige blootstelling, met andere woorden 24 op 24 uur, alle dagen van het jaar.

1 µW/m² = de woon-biologische richtwaarde voor langdurige blootstelling wonen SBM2015
0,1 µW/m² = de woon-biologische richtwaarde voor langdurige blootstelling tijdens de slaap SBM2015


De relatie van de gezondheidseffecten bij de mens tot de afstand van de zenders bij langdurige blootstelling aan gepulste microgolfstraling.


afstand tot zendmast
Hoe groter de afstand tot de zenders hoe minder gezondheidseffecten er worden waargenomen onder de omwonenden.
Afhankelijk van het type zender kunnen de gezondheidseffecten optreden zelfs ver buiten de 300 meter grens.
Opmerkelijk is dat het percentage niet gelijkmatig afneemt met de afstand tot de zendmast. Dit komt door de ongelijkmatige uitstraling van de zendmasten (anomalieën, zgn. lobben)Gepubliceerd in: Pathol Biol (Paris). 2002 Jul;50(6):369-73.
Door: Santini R, Santini P, Danze JM, Le Ruz P, Seigne M.
verticale emission GSM-mast
gehoor
geh-huid-oog.php
depressie

Het I.A.R.C. (International Agency for Research on Cancer) een onderdeel van de WHO (World Health Organization) classificeert radiofrequente elektromagnetische velden (wireless technology) als mogelijk kankerverwekkend voor mensen ! Type 2

het volledige pdf-bestand .

De WHO is steeds zeer voorzichtig geweest met waarschuwingen, denk aan het asbest schandaal, roken ....