De schreeuw
Ervaringsberichten:

Mireille Van Hoornweder(BE) 94 KB

Patrick Vanden Berghe (BE) 800 KB

Luc Leenders (BE) 2,8 MB

Chantal Heesakker (NL) 1,3 MB

Eileen O’Connors (ENG) 1,5 MB

Een website met veel
ervaringsberichten

Veel ervaringsberichten op
stopumts

500 ervaringsberichten in een
bundel

Een videoreportage van november 2010:
Telefacts (mp4)

Interview met Arjen Witzel (video, 27 maart 2011).


Boeken van auteurs die zelf stralingsgevoelig zijn:


  • "Onzichtbare risico's in het Draadloze Tijdperk" Karel & Karolin van Huffelen (ISBN 798-90-807533-3-4)

  • "Help de Kerktoren geeft straling" Ria Luttikhold-Lurvink (ISBN 978-94-6015-015-9)

  • "Stralings Gevaar" Patrick Vanden Berghe (ISBN 978-90-6445-565-0)

In Nederland is er de Stichtingehs die opkomt voor electrogevoelige personen.
Een lidgeld geeft U recht op regelmatige info-bladen en bijstand. Folder 1,9 MB

Onze Franstalige zusterorganisatie TESLABEL met een omvangrijk archief


Epidemiologisch onderzoek, nabij zendmasten

1. Oostenrijk (2006): Hoofdpijn, trillingen, concentratie-problemen, etc.

2. Polen (2004): Bloeddrukproblemen, slaapproblemen, depressie, etc.

3. Israël (2004): 4x meer kankergevallen (<350m)

4. Duitsland (2004): 3x meer kankergevallen (<400m)

5. Spanje (2003): Mensen significant vaker ziek (<250m)

6. Oostenrijk (2002): Significant vaker hart- en vaatklachten

7. Frankrijk (2001): Mensen significant vaker ziek (<300m)

8. Duitsland (2004*): Significante veranderingen in het bloedbeeld

9. Brazilië (2011): (1999-2006) 2 - 3x meer kanker (< 500 m)


Provocatie onderzoeken

TNO rapport (2003):
72 proefpersonen (36 ES), in lab. 20 min. RF stralingsintensiteit 1/3600-ste van de norm
- verminderd welzijn, verandering cognitieve prestaties, één uitvaller (ernstig onwel)

Cofam-2 (2006):
Zwitsers-Ned., 128 proefpersonen (37 ES) in lab. 45 min. RF (UMTS) stralingsintensiteit
1/36-ste van de norm
- 11 uitvallers, minstens 3 ernstig onwel, samenvatting 117 proefpers, geen effect; conclusie Van Geel, staatssecretaris NL.:UMTS veilig ook op de lange termijn. Financiering: 40% Telecom, 30% Zwitserland, 30% NederlandU kunt ons en uzelf helpen door uw eigen ervaringen in een vragenlijst in te vullen.
Opgelet de vragenlijst dient u na het verzenden zelf te sluiten !