stoppt-die-neue-mobilfunktechnologie-5g_1568018973_thumb

Europese petitie gericht tot Kommissionspräsidentin EU und EU-Parlament:

"Stoppt die neue Mobilfunktechnologie 5G"


Austrian EHS-guidelines


De Oostenrijkse bond van Artsen heeft een goed gedocumenteerd
werkdocument (pdf).
Bezorg het aan uw huisarts.

Blanco Medisch attest tegen digitale meter door uw arts in te vullen.

Hieronder een detail over het bloed onderzoek:

Pasted Graphic
Homocysteine
 • Intracellular ATP
  Intracellular glutathione (redox balance)
  Malondialdehyde (lipid peroxidation)
  8-hydroxydeoxyguanosine (DNA oxidation)
  Interferon-gamma (IFNg)
  Interleukin-1 (IL-1)
  Interleukin-6 (IL-6)
  Interleukin-10 (IL-10)
  Tumour necrosis factor alpha (TNFa)
  NF-kappaB
  Vitamin B2 (FAD and riboflavin) (whole blood)
  Vitamin B6 (whole blood)
  Vitamin D
  Ubichinon (Q 10)
  Selenium (whole blood)
  Zinc (whole blood)
  Magnesium (whole blood)
  Differential lipid profile

  10 aanbevelingen voor de Canadese overheid door epidemiologe Prof. Magda Havas.

  SafeSchools info-bundel (ENG) over het WiFi-gevaar voor schoolgaande jeugd.

  Enkele tips voor PC en laptop-gebruikers die electrogevoelig zijn.

   opgelet straling

   StralingsArmVlaanderen stelt een eenvoudig meetinstrument ter beschikking om spanningsvelden, elektromagnetische velden en HF-straling zelf te kunnen meten en beoordelen.
   Volgens de SBM2015-norm geeft dit instrument d.m.v. LED's aan of uw leef-en slaapruimten risicozones zijn.


   Wat kan je tegen microgolfstraling doen ?


   ◦ Alle draadloze toepassingen (DECT, Wifi, WLAN, draadloze router, GSM, BlueTooth, Wii) buiten dienst nemen en consequent vervangen door kabel-verbindingen.


   ◦ DECT-telefoon vervangen door ECO DECT plus. (enkel tijdens het bellen bent u blootgesteld aan hoge straling)


   ◦ Vluchten, verhuizen naar stralings-armere oorden (white spots), die zijn zeer zeldzaam geworden.


   ◦ Afschermen door stralings-werende stoffen, baldakijnen, folies, verf, behangpapier, aluminiumplaten ...


   ◦ Microgolfoven (magnetronoven) geheel buiten dienst stellen, opruimen.


   ◦ GSM enkel gebruiken in noodsituaties als er géén andere communicatie mogelijk is, regels in acht nemen.


   ◦ Houdt GSM-gesprekken zeer kort en bel enkel met de handenvrij functie of met het oortje.


   ◦ Voor een veiliger GSM-gebruik volg de 12 gouden regels .


   ◦ iphone en smart-phone gebruikers kunnen hun toestel in vliegtuig-modus zetten, alle straling is dan gedeactiveerd. Ook Wifi en 3G kan men afzonderlijk uitschakelen waardoor de gsm-functie nog steeds werkt!   ◦ vraag uw behandelende arts om een ruim bloedonderzoek(haemogram), in het bijzonder aandacht bij electrogevoelige personen voor veranderde bloedwaarden met onderstaande bio-markers:   * Bij electrogevoelige personen wijken bovenstaande bio-markers vaak sterk af
   ten opzichte van de normale waarden in het bloed. *


   Het B.I.P.T. komt gratis metingen doen volgens het boekje (waarin men niets wilt weten van sub-thermische gezondheidseffecten of EHS), vul hiervoor het aanvraag-fomulier van het LNE in.
   Geeft in uw aanvraag tot metingen duidelijk aan welke gezondheidsproblemen u heeft! dit is uitermate belangrijk, enkel via deze officiële weg kan u zich bij de overheid melden. Meer mag je daar, nu nog niet, van verwachten!

   Er komt helaas géén arts of gezondheidsdeskundige u bevragen naar aanleiding van uw meetaanvraag en de door u gemelde gezondheidsproblemen. Dit is mensonwaardig en onaanvaardbaar!

   De meettechnieker van het B.I.P.T, die gebruik maakt van meetinstrumenten ontworpen om hoge stralingswaarden te meten, kent enkel de thermische effecten van straling. Vooreerst doet men een verkenningsmeting doorheen de plaatsen die u aangeeft. Dit om te zien of de meetwaarde boven de 3V/m uit komt, welk zeer zelden het geval zal zijn. Als de meetwaarde toch hoger uitvalt dan 3V/m dan pas zal men een hoogfrequent spectrum analyzer tevoorschijn halen om gedurende 6 minuten een meting te doen. Ja u leest het goed slechts zes minuten en niet langer, ongelofelijk maar waar.
   Er wordt een gemiddelde waarde (RMS) gemeten en daarvan wordt het gemiddelde genomen! Zo heeft de industrie zich beschermd tegen mogelijke hoge piekwaarden van HF-straling en de daaruit volgend athermische klachten.
   Het meetrapport welk u enkele weken later ontvangt zal naar alle waarschijnlijkheid aangeven dat de bij u gemeten hoeveelheid straling ver onder de huidige blootstellings-limiet van 3V/m per antenne ligt. Men zal u proberen te doen geloven dat het tussen uw oren zit (psychisch).
   Binnen het LNE (departement Leefmilieu Natuur Energie) wil men niet toegeven dat de huidige blootstellingsnormen veel te hoog zijn, gezien het sterk toenemend aantal electrogevoelige personen doorheen alle sociale niveaus in onze samenleving is daar echter geen twijfel meer over mogelijk.
   Zelfs het IARC (onderdeel van de WHO) begaan met onderzoek naar kanker geeft aan dat Hoogfrequente EM-straling "klasse 2B" carcinogeen is.
   Teveel straling van een DECT-telefoon of Wifi van uzelf en van de buren veroorzaakt vaak gezondheidsproblemen zeker als men over lange tijd daaraan blootgesteld is. De negatieve gezondheidseffecten zijn cumulerend en ondermijnen sluipend ons immuunsysteem met de gekende symptomen.
   Helaas hebben wij geen zintuig om deze artificiële gepulste HF-straling waar te nemen, de reacties van het lichaam zijn erg persoonlijk en ijlen na op de blootstelling daaraan.

   Opgelet: de huidige wettelijke normen in Vlaanderen houden enkel rekening met de opwarmingseffecten van HF-straling (deze worden bij volwassenen over een tijdsduur van amper zes minuten gemeten). Met kinderen, zieken en zwakkeren onder ons wordt geen rekening gehouden!
   De negatieve gezondheidseffecten door blootstelling aan veel lagere stralingshoeveelheden over lange tijd worden nog steeds door onze overheden genegeerd. Dit gaat in tegen de Europese aanbevelingen inzake microgolfstraling en de bescherming van kinderen, zieke en gevoelige personen.


   Stralingsbelasting (*) buitenshuis (#) binnenshuis

   Voorstel resolutie 2008 (Joke Schauvliege) spreekt over max. 0,6V/m =1000 µW/m² (*)

   De huidige cumulatieve max. stralingsbelasting bij 900MHz is 20,6V/m =1.125.623 µW/m² (*)
   De huidige max. stralingsbelasting per zender bij 900MHz is 3V/m =23.873 µW/m² (*).

   Woonbiologen adviseren max. stralingsbelasting 24/24u:

   • tijdens de dag 1 µW/m²(#)

   • tijdens onze nachtrust 0,1 µW/m²(#) een gsm werkt reeds met 1/100ste hiervan.


   Gezondheidsklachten (insomnia, CVS, allergieën, plots hart-falen...) door straling en electrosmog worden botweg genegeerd en dit moet dringend veranderen! Het systematisch ontkennen kost onze samenleving miljoenen euro's aan ziektekosten en werkuitval.


   Wat kan je tegen elektromagnetische velden doen ?

   • De stekker van uw elektrisch bed uit het stopcontact halen.

   • Voor dat u gaat slapen in uw waterbed de stekker uit het stopcontact halen.

   • Spaarlampen en TL-lampen vervangen door gloeilampen of kwartshalogeen lampen.

   • Inductie-koken geeft enorme hoge elektromagnetische velden, vermijden.

   • De elektrische tandenborstel van het lichtnet koppelen, dit is een zwaar elektromagnetisch veld.

   • 12VAC kwartshalogeen lampen met transformator vervangen door 230VAC lampen.

   • Zorg voor goed geaarde stopcontacten.

   80px-High_voltage_warning.svg
   Wat kan je tegen elektrische spanningsvelden doen ?


   • Zorg voor goed geaarde stopcontacten in je huis (een lage aardingsweerstand <=8 Ohm.).


   • Oude elektriciteitsnetwerken, driefasig 220V, geven een groot spanningsveld, hierdoor gaan al uw elektrische toestellen onder spanning bijven staan, zolang deze aangesloten zijn op het lichtnet. Al of niet aangeschakeld het maakt niet uit(enkel dubbelpolige schakelaars werken goed), ze stralen een schadelijk spanningsveld uit!
   Zo zal uw computer met toetsenbord en computermuis een groot spanningsveld zijn. Hiermee werken vormt een stresssituatie voor uw immuunsysteem! Vandaar dat in Vlaanderen een driefasig 380V netwerk het meest in gebruik is, hier maakt men gebruik van één van de drie fasen (R,S of T) die naar de schakelaar gaat en een nulleiding (N) als terugvoer-leiding. De aanbevolen aardleiding kan de schadelijke spanningsvelden afvoeren naar de aarde (ideaal situatie aardingsweerstand <8 Ohm, hoe lager hoe beter).

   • koppel de netspanning van uw slaapkamer af (in de zekeringkast) gebruik een netvrijschakelaar (dit is een slimme schakelaar die enkel de spanning doorlaat als er verbruik nodig is).


   • Indien je elektrische toestellen en lampen geen stekker met aardaansluiting hebben, dan moet je ervoor zorgen dat de Fase-draad (de spanning-voerende draad) naar de aan/uit schakelaar gaat.
   Als dit niet zo is zal het gehele toestel een groot spanningsveld zijn. Dit is zeker te vermijden en enkel met een meettoestel te testen. Er bestaat nu voor tien euro een schroevendraaier met versterker en led-lichtje welk prima werkt. Zo kan je nu zelf nagaan welk van de twee draden de spanning voert en corrigeren door de stekker 180° te draaien.

   Spreek erover met uw behandelende artsen en specialisten en laat u vooral niet te vlug sussen.
   Druk zelf het "artseninfo-formulier" af en geeft dit aan uw arts. Teken de nieuwe petitie: Stop5G.be
   vraag ze de "
   artsenpetitie 2019" te ondertekenen! Geeft ze het EMF-document voor artsen.

   Verwijs naar StralingsArmVlaanderen.org, beperkdestraling.org , VEHS en de
   organisaties wereldwijd.

   Steun ons op rekening-nr: BE36 3770 2415 7481 BIC: BBRUBEBB

   Met uw steun kunnen wij mensen helpen die lijden onder de electrosmog; acties ondernemen, folders, stickers en posters laten drukken en veel meer.

   Dank bij voorbaat!

   Présentation_avec_son
   WaalsParlement.m4v
   paswoord-zone


   GOVERNMENTS AND ORGANIZATIONS THAT BAN OR WARN AGAINST WIRELESS TECHNOLOGY !

   1993: Environmental Protection Agency (EPA): The FCC’s exposure standards are “seriously flawed.”
   Official comments to the FCC on guidelines for evaluation of electromagnetic effects of radio frequency radiation, FCC Docket ET 93-62, November 9, 1993.

   1993: Food and Drug Administration (FDA): “FCC rules do not address the issue of long-term, chronic exposure to RF fields.” Comments of the FDA to the FCC, November 10, 1993.

   1993: National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH): The FCC’s standard is inadequate because it “is based on only one dominant mechanism—adverse health effects caused by body heating.”
   Comments of NIOSH to the FCC, January 11, 1994.

   1994: Amateur Radio Relay League Bio-Effects Committee: “The FCC’s standard does not protect against non-thermal effects.” Comments of the ARRL Bio-Effects Committee to the FCC, January 7, 1994.

   2000: UK Department of Education: Children under 16 should not use cell phones except in an emergency.
   www.cellular.co.za/news_2000/news-08052000_uk_schools_warned_over_radiation.htm

   2002: Interdisciplinary Society for Environmental Medicine (3000 physicians in Germany) recommends banning cell phone use by children and banning cell phones and cordless phones in preschools, schools, hospitals, nursing homes, events halls, public buildings and vehicles.
   www.powerwatch.org.uk/pdfs/20021019_englisch.pdf

   2003: American Bird Conservancy and Forest Conservation Council: Brought a lawsuit against the FCC because millions of migratory birds were being disoriented by microwave radiation and crashing into cell towers.
   www.ewire.com/display.cfm/Wire_ID/1498

   2004: International Association of Fire Fighters opposes communication antennas on fire stations.
   www.iaff.org/HS/Facts/CellTowerFinal.asp

   2005: Salzburg, Austria’s Public Health Department bans WLAN and DECT phones in public schools.
   www.safeinschool.org/2011/01/wi-fi-is-removed-from-schools-and.html

   August 2005: Austrian Medical Association: Warns against Wi-Fi, cordless phones, and cell phone use by children.
   www.thepeoplesinitiative.org/Wifi_and_Schools.html

   August 2005: Vienna Medical Association warns against Wi-Fi, and cell phone use by children up to age 16.
   www.mastsanity.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2&Itemid=64

   2006: Frankfurt, Germany’s government states it will not install WiFi in its schools until it has been shown to be harmless.
   www.icems.eu/docs/deutscher_bundestag.pdf

   2006: UK schools remove their wireless networks: Prebandal Preparatory School, Chichester, West Sussex; Ysgol Pantycelyn School in Carmarthenshirem, Wales; and Stowe School, in Buckinghamshire, England. London Times, November 20, 2006.
   www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/article642575.ece

   2007: Ballinderry Primary School, Ireland: Removed Wi-Fi to protect young children.
   www.safeinschool.org/2011/01/wi-fi-is-removed-from-schools-and.html

   2007 Bavaria, Germany’s Parliament recommends against Wi-Fi in schools.
   www.icems.eu/docs/deutscher_bundestag.pdf

   2007 Australian Democrats: The “explosion in wireless communications technology” is causing widespread illness.
   www.democrats.org.au/docs/2007/Joining_the_Dots_ExecSummary.pdf

   2007: European Environmental Agency, Europe’s top environmental watchdog, calls for immediate action to reduce exposure to radiation from Wi-Fi, mobile phones and their masts.
   www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=10463870

   2008: International Commission on Electromagnetic Safety (comprised of scientists from 16 nations): Recommends limiting cell phone use by children, teenagers, pregnant women and the elderly.
   www.icems.eu/resolution.htm

   return to top of page

   2007: Therold, Ontario closes down its citywide Wi-Fi pilot scheme.
   www.glastonburynaturalhealth.co.uk/WhyWi-Fi.html

   2008: Lakehead University, Ontario bans Wi-Fi on campus.
   www.cbc.ca/news/canada/toronto/story/2010/08/15/ontario-wifi.html

   2008: Madhya Pradesh, India: Bans cell phones in schools by both students and teachers.
   www.indiaedunews.net/Madhya_Pradesh/Teachers, students_unhappy_with_mobile_phone_ban_in_schools_5241/

   2008: National Library of France: Removes Wi-Fi because of health concerns and limits installation to cable connections.
   www.next-up.org/pdf/FranceNationalLibraryGivesUpWiFi07042008.pdf

   2008: Paris, France removes Wi-Fi from four public libraries because of health concerns.
   www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-35451555_ITM

   2008 Sainte-Geneviève University, Paris: Removes Wi-Fi from its library because of health concerns.
   www.next-up.org/pdf/AnalysisWiFiHotSpotsDeactivationSainteGenevieveLibraryParis24052008.pdf

   2008: Progressive Librarians Guild recommends against wireless technology in libraries.
   libr.org/plg/wifiresolution.php

   2008: Russian National Committee for Non-Ionizing Radiation Protection warns that cell phones are unsafe even for short conversations. Children under 16, pregnant women, epileptics, and people with memory loss, sleep disorders and neurological diseases should never use cell phones.
   www.radiationresearch.org/pdfs/rncnirp_children.pdf

   2008 Sebastopol, California: Reneges on its contract to install citywide Wi-Fi.
   www.boingboing.net/2008/03/24/town-of-sebastopol-c.html

   2008: University of Pittsburgh Cancer Institute: Children should never use a cell phone except in an emergency.
   www.post-gazette.com/pg/08205/898803-114.stm

   2008: Voice (UK Teachers Union) calls for a ban on Wi-Fi in schools.
   www.voicetheunion.org.uk/index.cfm/page/_sections.content.cfm/cid/1326/navid/434/parentid/330

   2009: Hérouville Saint-Clair, France: Bans Wi-Fi in public schools.
   www.wifiinschools.org.uk/4.html

   2009: Irish Doctors Environmental Association: Warns that current safety guidelines are “not appropriate.”
   www.ideaireland.org/

   2009: Karnataka State, India: Bans cell phones in all schools and pre-university colleges.
   www.hindu.com/2009/09/14/stories/2009091454460500.htm

   May 2009: U.S. Fish and Wildlife Service urges Congress to focus on the potential connection between electromagnetic fields and “Bee Colony Collapse”.
   electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/emf-and-warnke-report-on-bees-birds-and-mankind/

   December, 2010: French Parliament passes a law prohibiting advertising cell phones to children under 14; prohibits children up to age 14 from using cell phones in pre-schools and public schools; requires cell phones to be labeled with SAR values and a recommendation to use headsets.
   www.enviroblog.org/2010/12/french-cell-phone-radiation-disclosure-at-point-of-sale.html

   May 27, 2011: Council of Europe passes a resolution recommending wired Internet connections in schools, and the creation of radiation-free zones to protect electrosensitive people.
   assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta11/eRES1815.htm.

   August 30, 2011: The Israeli Ministry of Education publishes guidelines strictly limiting the use of mobile phones on all school grounds, citing children’s and youths’ increased risk of malignant tumors and the “passive exposure” experienced by children who do not use phones.
   norad4u.blogspot.com/2011/09/israeli-ministry-of-education-is-going.html

   September 8, 2011: Pretty River Academy in Collingwood, Ontario removes WiFi from campus as a precaution, joining Roots and Wings Montessori school in Surrey, British Columbia.
   www.safeschool.ca/uploads/CTV_School_cuts_WiFi.pdf; http://www.safeschool.ca/School_Bans_WiFi.html

   Feb 13, 2012: Citing safety concerns, the Ontario English Catholic Teacher’s Association representing 45,000 teachers, is calling for a ban on new Wi-Fi installations in the province’s 1,400-plus Catholic schools and advocating that computers in all new schools should be hardwired as well.
   www.cbc.ca/news/canada/toronto/story/2012/02/13/toronto-oecta-wifi.html

   March, 2012: the Austrian Medical Association (ÖAK) releases guidelines for the diagnosis and treatment of health problems caused by exposure to electromagnetic fields.
   www.aerztekammer.at/documents/10618/976981/EMF-Guideline.pdf

   June 19, 2012: The Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection has officially recommended that WiFi not be used in schools.
   youtu.be/5CemiJ-yIA4.

   25 Aug 2012: Israeli Minister of Health Rabi Yaakov Litzman states that he supports calls to action for a ban on Wi-Fi in schools.
   www.mast-victims.org/index.php?content=news&action=view&type=newsitem&id=5723

   DOCTORS AND SCIENTISTS CALLING FOR STRICTER REGULATION AND/OR A MORATORIUM ON WIRELESS TECHNOLOGY
   international-emf-alliance.org/index.php/appeals, http://www.ralf-woelfle.de/elektrosmog/redir.htm, http://www.ralf-woelfle.de/elektrosmog/allgemein/appelle.htm, www.avaate.org/IMG/doc/Alcalaci.doc

   LfKgIGW3WGOuxR16J6PgoixVNAAgyVZ9RAf3rZwekpAWEXftAnazUAk2LnvJQh2zm5ilEwk3kRv6cVTHgrT3kJBB1UPaarWGti8_4q9MdJleJMvUwz3jdXlsQ5XsRw615qVZzUsg-rxJZGjiCW5JsXIg8BJv6Okh1k8EHaT92w

   Vienna Resolution 1998
   Salzburg Resolution 2000
   Declaration of Alcalá 2002
   Catania Resolution 2002
   Freiburger Appeal 2002
   Bamberger Appeal 2004
   Maintaler Appeal 2004
   Coburger Appeal 2005
   Oberammergauer Appeal 2005
   Haibacher Appeal 2005
   Pfarrkirchener Appeal 2005
   Freienbacher Appeal 2005
   Lichtenfelser Appeal 2005
   Hofer Appeal 2005
   Helsinki Appeal 2005
   Parish Kirchner Appeal 2005
   Saarlander Appeal 2005
   Stockacher Appeal 2005
   Benevento Resolution 2006
   Allgäuer Appeal 2006
   WiMax Appeal 2006
   Schlüchterner appeal
   Brussels Appeal 2007
   Venice Resolution 2008
   Berlin Appeal 2008
   Paris Appeal 2009
   London Resolution 2009
   Porto Alegre Resolution 2009
   European Parliament
   EMF Resolution 2009
   Dutch Appeal 2009
   Int’l Appeal of Würzburg 2010
   Copenhagen Resolution 2010
   Seletun Consensus Statement 2010
   PACE resolution nr°1815 2011
   BioIntiative working group 2012
   5gspaceappeal.org 2019
   Electrosmog Appeal Belgium 2019